Songül Usalp, Belma Yaman, Hatice Kemal, Levent Ceri̇t, Hamza Duygu

Anahtar Kelimeler: Kontrast, koroner anjiyografi, sialadenit

Özet

İyot ilişkili submandibular sialadenit, sialadenit nedenleri içinde, nadir görülen bir durumdur. İyota bağlı gelişen tükürük bezi iltihabının patogenezi henüz tam kesin bilinmemektedir. Bu durum, iyot içeren kontrast ajanlara bağlı gelişen geç bir reaksiyondur ve herhangi bir iyotlu kontrast alan ve tekrarlayan maruziyeti olan bir hastada gelişebilir. Neyse ki, özellikli bir tedavi gerektirmez ve bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Burada, iyonik olmayan düşük osmolar kontrast ajan ile yapılan koroner anjiyografiden sonra sialadenit gelişen 82 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.