Filiz Akyıldız, Sadık Emren, Emre Özdemi̇r, Tuncay Kırış, Cem Nazlı

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, atriyal septal oklüder, cihaz embolizasyonu

Özet

Sekundum atriyal septal defektlerin (sASD) tedavisinde transkateter cihaz ile kapatma morfoloji uygun olduğunda ilk tercih haline gelmiştir. Bununla birlikte transkateter kapatma, nadir görülen erken ve geç komplikasyonlarla ilişkili olabilir. Perkütan cihazla kapatmanın majör komplikasyonlarından biri atriyal septal oklüder (ASO) cihazının embolizasyonudur. Embolize cihazın, cerrahi yolla alınması geniş ölçüde kabul görmesine rağmen perkütan yolla geri alınması kabul edilebilir bir metot olarak gelişmektedir. Bu raporda, 38 mm çapındaki ASO cihazı ile kapatılan, kısa süre sonra cihazın ana pulmoner artere embolize olduğu ve biyopsi kateteri ve endovasküler snare sistemi yardımıyla başarılı bir şekilde geri alındığı geniş, kompleks sASD olgusunu sunuyoruz. Bilgilerimize göre bu 38 mm'lik ASO cihazı pulmoner arterden perkütan yolla geri alınabilen en büyük cihazdır.