Derya Öztürk1, Arif Oğuzhan Çimen2, İbrahim Halil Ural3

1Fatih Medicalpark Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2University of Bahcesehir, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3University of Beykent, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Rölatif el kavrama gücü indeksi, kalp hızı toparlanma indeks, kronotropik cevap indeksi

Özet

Giriş: Bu çalışmada, rölatif el kavrama gücü indeksi ile egzersiz testinin önemli prognostik belirteçleri olan kronotropik cevap indeksi ve kalp hızı toparlanma indeksi arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Treadmill egzersiz testi planlanan 490 hasta çalışmaya alındı. Çalışma grubu el kavrama gücü indeksi ve kronotropik cevap indeksi değerlerine göre ayrı ayrı ikişer gruba ayrıldı.

Bulgular: Yüksek rölatif el kavrama gücü indeksi grubunda, treadmill egzersiz zamanı, zirve kalp hızı ve metabolik ekivalan değeri düşük rölatif el kavrama gücü indeksi gruba kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Ek olarak kronotropik cevap indeksi ve birinci dakika kalp hızı toparlanma indeksi gibi prognostik parametreler de yüksek rölatif el kavrama gücü indeksi grubunda daha yüksek bulunmuştur. Çalışma grubunu kronotropik cevap indeksine göre gruplandırıp incelediğimizde, treadmill egzersiz zamanı, bazal ve zirve kalp hızı, metabolik ekivalan ve birinci dakika ve kalp hızı toparlanma indeksi değerleri düşük kronotropik cevap indeksi grubunda yüksek kronotropik cevap indeksi gruba kıyasla daha düşük tespit edilmiştir. Ek olarak, rölatif el kavrama gücü indeksi düşük kronotropik cevap indeksinin bağımsız öngörücüsü olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmada kronotropik cevap indeksi ve rölatif el kavrama gücü indeksi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Aynı şekilde birinci dakika kalp hızı toparlanma indeksi ve rölatif el kavrama gücü indeksi arasında da istatistiksel olarak anlamlı derecede korelasyon saptanmıştır.

Sonuç: Rölatif el kavrama gücü indeksi popülasyonda kardiyovasküler risk sınıflandırması için kullanışlı ve pratik bir araçtır.