Kadriye Memiç Sancar1, Ali Kemal Kalkan1, İbrahim Faruk Aktürk1, Aysel Türkvatan Cansever2, Serkan Kahraman1, Ümit Bulut1, Begüm Uygur1, Nurullah Yücel3, Tayfun Aygün4, Mustafa Yıldız5

1Department of Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anatomy, University of Health Sciences, Hamidiye International Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
4Department of Anatomy, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Türkiye
5Department of Cardiology, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cardiology Institute, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Dilate pulmoner arter; sol ana koroner stentleme; pulmoner arteriyal hipertansiyon.

Özet

Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalarında dilate pulmoner arterin sol ana koroner artere dışarıdan basısı hayati tehlike oluşturan bir durumdur fakat perkütan koroner girişimle tedavi edilebilir. Bu olgu sunumda, dilate pulmoner arterin sol ana koroner artere dıştan basısı ile ilişkili ciddi sol ana koroner arter darlığının stentleme ile başarılı bir şekilde tedavisini sunuldu.