Gökhan Demirci, Tuğba Aktemur, Mustafa Yıldız

Department of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sporcu; koroner arter diseksiyonu, ameliyat.

Özet

Spontan koroner arter diseksiyonu (SCAD), sıklıkla genç kadın hastalarda görülen, akut koroner sendromun daha az tanınan bir şeklidir. SKAD'ın tanı ve tedavisine ilişkin bilgiler son yıllarda artmış olsa da tedavideki boşluklar devam etmektedir. Burada, düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan, halı üzerinde futbol maçına başlayan ve egzersize bağlı göğüs rahatsızlığı nedeniyle acil servise başvuran 18 yaşındaki erkek öğrenci olgusunu sunuyoruz. ezici göğüs ağrısıyla. ST elevasyonu saptanan hastaya anjiyografi yapıldı ve sol ön inen arterde SCAD görüldü. Konservatif olarak tedavi edilen hasta 4. günde başarılı sonuçlarla taburcu edildi. SCAD ile koroner arter tıkanıklığını ayırt etmek, özellikle herhangi bir tıbbi geçmişi olmayan genç hastalarda zor olabilir. Ayrıca konservatif tedavi gereksiz perkütan koroner müdahaleyi ve olası komplikasyonları önleyebilir.