Tayfun Aygün1, Sait Altıntaş2, Hasan Ali Barman3, Nurullah Yücel4, Gulam Hekimoğlu5, Hakan Hasdemir6, Mustafa Yıldız3

1Department of Anatomy, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Türkiye
2Department of Cardiology, İstanbul University of Health Sciences Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cardiology Institute, İstanbul, Türkiye
4Department of Anatomy, University of Health Sciences, Hamidiye International Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
5Department of Histology, University of Health Sciences, Hamidiye International Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
6Department of Cardiology, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Koroner anatomi; interkoroner devamlılık; stent.

Özet

Koroner dolaşımın nadir görülen bir çeşidi olan interkoroner devamlılık, iki majör epikardiyal koroner arter arasında konjenital açık uçlu bir bağlantıdır. Bu bağlantı potansiyel obstrüktif koroner arter hastalığına karşı koruyucu bir rol oynayabilir veya koroner çalma fenomeniyle ilişkili olabilir. Akut koroner sendromlu bir olgu nedeni ile sağ koroner arter ile sol ön inen koroner arter arasındaki interkoroner devamlılık anatomik bakış açısı ile tartışılmaktadır.