Betül Nur Keser, Abdulkerim Özhan, Cemal Kocaaslan, Fatih Avni Bayraktar, Ahmet Öztekin, Ebuzer Aydın

Clinic of Cardiovascular Surgery, İstanbul Medeniyet University Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül; balon anjiyoplasti; diyaliz; iskemi

Özet

Damar erişim yolu nedenli iskemi, arteriyovenöz fistül (AVF) yapılan hastalarda görülebilecek bir komplikasyondur. Bu komplikasyon, distal akımı sağlayacak bir greft interpozisyonu ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Fakat interpoze edilen greftler de zamanla tıkanabilir, bu durumun da cerrahi veya girişimsel işlemlerle tedavi şansı vardır. Bu olgu sunumunda, distal girişi kullanılarak yapılan revizyon (revision using distal inflow-RUDI) işleminde interpoze edilmiş olan safen ven greftinde daralma sonrası gerçekleştirilen balon anjiyoplasti vakası sunulmaktadır.