Ayça Özgen, Hamdi Toköz

Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Kent University, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass cerrahisi; bilateral internal mammarian arter

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı; skletonize BİMA kullanımının mortalite, morbidite ve uzun dönem sonuçlarını irdelemektir.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2017-2021 tarihleri arasında skeletonize BİMA kullanılan 193 CABG ve ek girişim yapılan vakaları çalışmaya dahil ettik.

Bulgular: Postoperatif altı aylık takiplerde derin sternal enfeksiyon BİMA kullanılan hiçbir hastada görülmedi. Sadece 10 vakada postoperatif taburcu sonrası ilk bir haftada sternal insizyon hattında ciltte kapanma defekti görüldü ve bunlardan bir tanesine cilt revizyonu yapıldı. Hastaların hiçbirisinde sternal insizyon yeri kültürlerinde üreme olmadı.

Sonuç: Skeletonize BİMA kullanımının uzun dönem sonuçlarına bakıldığında, sternal derin yara yeri enfeksiyonu tereddütü ile cerrahların BİMA kullanımından kaçınmaması gerektiğini savunmaktayız.