Zihni Mert Duman1, Muhammed Bayram1, Barış Timur1, Sinem Aydın2, Kadriye Memiç Sancar3, Mustafa Yıldız3

1Clinic of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Radiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3 Clinic of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon; alt ekstremite; reperfüzyon; intermitan klodikasyo

Özet

Stanford tip B aortic diseksiyonu olan vakaların %5.7-30’unda alt ekstremitelerde hipoperfüzyon görülebilir. Elli üç yaşında erkek hasta tip B aort diseksiyonu tanısıyla acil serviste değerlendirildi. Sol femoral nabzın palpe edilemediği hastanın bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde proksimal sol ana iliyak arter neredeyse total okludeydi. Ekstremiteyi tehdit eden istirahat ağrısı yoktu, ancak 100 metrede intermittan kladikasyo mevcuttu. Hastaya elektif şartlarda cross femoral bypass planlandı. İki ay sonra operasyon öncesinde değerlendirilen hastanın sol femoral nabzı palpe edilebiliyordu ve intermittan kladikasyo şikayeti kalmamıştı. Çalışmamızda akut tip B aort diseksiyonu sonrası gelişen alt ekstremite hipoperfüzyonunun açık ve endovasküler cerrahiye gerek kalmadan düzeldiğini bildirdik.