Mehmet Emirhan Işık1, Ergin Arslanoğlu2, Ömer Faruk Şavluk3, Hakan Ceyran2

1Department of Infectious Diseases, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Çocuk hastalıkları; kalp ve damar cerrahisi; sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar; yoğun bakım ünitesi

Özet

Giriş: Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar tüm dünyada yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen sorundur. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda gelişimsel sorunlar, solunum yolu enfeksiyonları, endokardit, pnömoni gibi birçok komplikasyon görülmekte ve uzun süreli hastane ve yoğun bakım yatışları ve ameliyatlar sonrasında hastalar sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmektedir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmada, 2016-2020 yılları arasında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kalp ve Damar Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 1920 hastanın retrospektif olarak incelenerek sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve üremeleri analiz edildi.

Bulgular: 2016-2020 yılları arasında hastaneye yatırılan 1920 hastanın 83’ünde 108 sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon atağı görülmüştür. Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon oranları yıllara göre %4.8 ile %7.77 arasında değişmektedir. Beş yıllık süreçte toplam 118 farklı mikroorganizma tespit edilmiştir. Tüm mikroorganizmalar arasında Candida türleri (n= 43, %36.4) ilk sırada yer almıştır. Santral venöz kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları 53 (%49), ventilatörle ilişkili pnömoni 40 (%37), cerrahi alan enfeksiyonu 8 (%6.5), kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonu 7 (%6) saptanmıştır.

Sonuç: Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar pediatrik kardiyovasküler yoğun bakımlarda özellikle dikkat edilmesi gereken durumlardandır. Önlemek için personel eğitiminin yanı sıra bundle uygulamaları gibi yenilikler de hayata geçirilmelidir.