Sadık Volkan Emren1, Emre Özdemir1, Senem Girgin2, Muhammet Mücahit Tiryaki1, Murat Aksun2, Cem Nazlı1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kardiyoloji, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: radial arter, radial spazm, radial arter varyasyonları, koroner anjiyografi

Özet

Son birkaç yıldır yüz güldüren sonuçlarından dolayı koroner anjiyografi işlemlerinde radial arter femoral artere göre tercih edilen yaklaşım olmuştur. Fakat radial arterin de nadir dezavantajları bulunmaktadır. Radial yaklaşımın en temel komplikasyonlarından biri spazmdır. Her ne kadar radial spazm değişik müdahalelerle düzelebilse de bazı anatomik varyasyon durumunda dirençli olabilmektedir. Bu hastalarda daha spazmın düzelebilmesi için daha ileri yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yazıda anjiyografi esnasında konvansiyonel tedaviye rağmen dirençli spazm gelişen hipoplastik brakiyoradial arterin nöroaksiller blokaj ile çözülmesi sunulmuştur.