Sadık Volkan Emren1, Emre Özdemir1, Senem Girgin2, Muhammet Mücahit Tiryaki1, Murat Aksun2, Cem Nazlı1

1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Izmir Katip Celebi, Izmir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, University of Izmir Katip Celebi, Izmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; radiyal arter; radiyal arter varyasyonları; radiyal spazm

Özet

Son birkaç yıldır yüz güldüren sonuçlarından dolayı koroner anjiyografi işlemlerinde radiyal arter femoral artere göre tercih edilen yaklaşım olmuştur. Fakat radiyal arterin de nadir dezavantajları bulunmaktadır. Radiyal yaklaşımın en temel komplikasyonlarından biri spazmdır. Her ne kadar radiyal spazm değişik müdahalelerle düzelebilse de bazı anatomik varyasyon durumunda dirençli olabilmektedir. Bu hastalarda spazmın düzelebilmesi için daha ileri yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yazıda anjiyografi esnasında konvansiyonel tedaviye rağmen dirençli spazm gelişen hipoplastik brakiyoradiyal arterin nöroaksiller blokaj ile çözülmesi sunulmuştur.