Emine Gazi, Ahmet Barutçu, Ercan Akşit, Emir Volina, Cengiz Demir

Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Canakkale Onsekiz Mart, Canakkale, Turkey

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt; dekstrokardi; situs inversus totalis; perkütan kapatma.

Özet

Situs inversus totalis, dekstrokardi ve atriyal septal defekt ile birlikteliği oldukça nadir görülen bir patolojidir. Bu tür pozisyon yerleşim anomalisi olan hastalarda, defektlerin onarımı için farklı yaklaşımların kullanılması gerekir. Bu olgu sunumunda, atriyal septal defekti perkütan olarak kapatılmış bir dekstrokardi hastası sunulmuştur. Kırk yedi yaşında kadın hasta safra kesesi operasyonu hazırlığı sırasında situs inversus totalis ve dekstrokardi tanısı olması nedeniyle kardiyolojik değerlendirme için tarafımıza yönlendirilmiştir. Hastanın kalbi sağ tarafta ve sağ kalp boşluklarında dilatasyon izlenmiş, 15 mm genişliğinde sekundum tipi atriyal septal defekt saptanmıştır. Defekte 20 mm atriyal septal defekt kapatma cihazı (Occlutech, GmbH) yerleştirilmiş ve defekt tamamen kapatılmıştır. Bu olgu sunumuında, dekstrokardi hastalarında müdahaleler planlanırken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği ve teknik farklılıkları tanımlanmıştır.