Emine Gazi, Ahmet Barutçu, Ercan Akşit, Emir Volina, Cengiz Demir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Çanakkale, Turkey

Anahtar Kelimeler: dekstrokardi,atrial septal defekt,perkütan kapatma, situs inversus totalis

Özet

Situs inversus totalis (SIT), dekstrokardi ve atrial septal defekt (ASD) ile birlikteliği oldukça nadir görülen bir patolojidir. Bu tür pozisyon yerleşim anomalisi olan hastalarda, defektlerin onarımı için farklı yaklaşımların kullanılması gerekir. Biz bu yazımızda atrial septal defekti perkütan olarak kapatılmış bir dekstrokardi hastasını sunuyoruz.
47 yaşında kadın hasta safra kesesi operasyonu hazırlığı sırasında situs inversus totalis ve dekstrokardi tanısı olması nedeniyle kardiyolojik değerlendirme için tarafımıza yönlendirildi. Hastanın kalbi sağ tarafta ve sağ kalp boşluklarında dilatasyon izlendi, 15 mm genişliğinde sekundum tipi atrial septal defekt saptandı. Defekte 20 mm ASD kapatma cihazı (Occlutech, GmbH) yerleştirildi ve defekt tamamen kapatıldı.
Bu olguda biz dekstrokardi hastalarında müdahaleler planlanırken hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği ve teknik farklılıkları tanımladık.