Ender Murat, Serkan Asil, Hatice Taşkan, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel

Department of Cardiology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Buerger hastalığı; intestinal iskemi; mezenterik arter oklüzyonu.

Özet

Tromboanjitis obliterans olarak da bilinen Buerger hastalığı, orta ve küçük çaplı arterleri ve venleri etkileyen, tekrarlayan, segmental tutulumlu, nonaterosklerotik, inflamatuvar bir hastalıktır. Genellikle distal ekstremite tutulumu ile seyreden hastalıkta visseral damarların tutulumu nadirdir. Bu olgu sunumunda 47 yaşında bir erkek hastada Buerger hastalığına bağlı mezenter arter tıkanıklığının tekrarlayan endovasküler tedavisi anlatılmaktadır.