Ender Murat, Serkan Asil, Hatice Taşkan, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel

Gulhane Training And Research Hospital, Cardiology, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: buerger hastalığı, mezenterik arter oklüzyonu, intestinal iskemi

Özet

Tromboanjitis obliterans olarak da bilinen Buerger hastalığı, orta ve küçük çaplı arterleri ve venleri etkileyen, tekrarlayan, segmental tutulumlu, nonatherosklerotik, inflamatuar bir hastalıktır. Genellikle distal ekstremite tutulumu ile seyreden hastalıkta visseral damarların tutulumu nadirdir. Bu olgumuzda 47 yaşında erkek hastada Buerger hastalığına bağlı mezenter arter tıkanıklığının endovasküler tedavisi sonrasında gelişen stent trombozundan bahsedilecektir.