Kristin Agustina1, Marsha Darmawan1, Putu Patriawan2, Pande Anandasari2, Ni Putu Ekawati3

1Faculty of Medicine, University of Udayana-Sanglah Hospital, Denpasar, Bali, Indonesia
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, University of Udayana-Sanglah Hospital, Denpasar, Bali, Indonesia
3Department of Pathology Anatomy, Faculty of Medicine, University of Udayana-Sanglah Hospital, Denpasar, Bali, Indonesia

Anahtar Kelimeler: Subklavyen arter; Takayasu arteritis; vaskülit.

Özet

Takayasu arteriti, aort ve ana dalları gibi büyük arterlere zarar veren nadir bir idiyopatik büyük damar iltihabıdır. Klinik belirtiler asemptomatik, morluklar, ele gelmeyen nabız ve yaşamı tehdit eden durumlara dönüşebilen katastrofik nörolojik bozukluklardan farklıdır. Bu olgu sunumunda sağ ön kolundan dördüncü parmağına kadar ağrı ve şişlik şikayeti olan 23 yaşında bir erkek hasta, önemli Doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi bulgularıyla sunulmuştur. Görüntüleme modaliteleri, özellikle spesifik olmayan klinik belirtileri olan hastalarda çok önemlidir. Kalıcı organ hasarını önlemek için uygun ve hızlı teşhis önemlidir.