Kristin Agustina1, Marsha Darmawan1, Putu Patriawan2, Pande Anandasari2, Ni Putu Ekawati3

1Universitas Udayana-Sanglah Hospital, Radiology Resident Faculty of Medicine, Denpasar, Bali, Indonesia
2Universitas Udayana-Sanglah Hospital, Radiology Department Faculty of Medicine, Denpasar, Bali, Indonesia
3Universitas Udayana-Sanglah Hospital, Pathology Anatomy Department, Denpasar, Bali, Indonesia

Anahtar Kelimeler: subklavyen arter, takayasu arteriti, vaskülit

Özet

Takayasu Arteriti (TA), aort ve ana dalları gibi büyük arterlere zarar veren nadir bir idiyopatik büyük damar iltihabıdır. Klinik belirtiler asemptomatik, morluklar, ele gelmeyen nabız ve yaşamı tehdit eden durumlara dönüşebilen katastrofik nörolojik bozukluklardan farklıdır. Sağ ön kolundan dördüncü parmağına kadar ağrı ve şişlik şikayeti olan 23 yaşında bir erkek hastayı önemli Doppler ultrasonografi ve BT Anjiyografi bulguları ile sunuyoruz. Görüntüleme modaliteleri, özellikle spesifik olmayan klinik belirtileri olan hastalarda çok önemlidir. Kalıcı organ hasarını önlemek için uygun ve hızlı teşhis önemlidir.