Sedat Taş1, Ümmü Taş2

1Manisa State Hospital, Clinic of Cardiology, Manisa, Turkey
2Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu State Hospital, Clinic of Cardiology, Manisa, Turkey

Anahtar Kelimeler: 2 boyutlu ekokardiyografi; protez kalp kapağı; romatizmal kalp hastalığı; mitral aparat

Özet

Ciddi mitral yetmezlik anlamlı morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Semptomatik ciddi mitral yetmezliği olan hastalara mitral kapak onarımı ya da mitral kapak replasmanı önerilir. Mitral kapak replasmanı sırasında subvalvular aparatın korunması postoperatif iyi sonuçlara sahiptir.
Biz burada mitral aparat korunarak yapılan mitral kapak cerrahisi sonrası ekokardiyografi ile tespit ettiğimiz mitral aparat kalıntıları olan bir vaka taktim ettik. Vakamız 44 yaşında idi. Romatizmal, semptomatik ciddi mitral yetmezliği olan hastaya subvalvüler aparat korunarak mitral kapak replasmanı yapıldı. Post-operatif 3. günde yaptığımız ekokardiyografide sol ventrikül içinde hareketli bir kitleye rastladık. Laboratuvar parametreleri, kan kültürü ve seri ekokardiyografi yardımı ile kitle sebebini aydınlattık ve vaka olarak takdim ettik.
Bu vakada mitral kapak replasmanı yapılmış hastalarda, postoperatif ekokardiyografik değerlendirmenin ve hastayı bir bütün olarak değerlendirmenin önemini vurgulamak istedik. Ardışık ekokardiyografik değerlendirme bu kapsamlı değerlendirmenin en önemli öğelerinden biridir.