Mert İlker Hayiroğlu, Tufan Çınar, Vedat Çiçek, Selami Doğan, Ahmet Lütfullah Orhan

Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: İskemi; elektrokardiyografi; R dalga artışı; inferior derivasyonlar

Özet

Koroner arter hastalığı olan hastalarda R dalga artışı iskeminin önemli göstergelerinden biridir. Miyokard enfarktüsü olmaksızın transmural iskeminin tüm aşamalarını tespit etmek genellikle çok zordur. Biz burada, transmural iskeminin hiperakut fazında görülebilen bir elektrokardiyogram (EKG) paterni olan egzersiz stres testi sırasında EKG’de R dalgası amplitüdünde artış görülen bir hasta sunmaktayız. 42 yaşında sigara öyküsü olan erkek hasta 6 aydır devam eden göğüs ağrısı şikayeti ile ileri değerlendirme için polikliniğe başvurdu. Bruce protokolünde on dakika boyunca egzersiz stres testi yapıldı ve 162 atım/dk kalp atış hızına ulaştı. II, III ve aVF derivasyonlarında ST segment yükselmesi ile birlikte aynı derivasyonlarda R dalga artışı gözlemlendi. Ayrıca, aynı anda resiprok derivasyonlarda ST segment depresyonu meydana geldi. Dinlenme fazında iskemik EKG bulguları aynı sırayla düzeldi. Q dalgası yokluğunda ST segment yükselmesi ile birlikte R dalgasının belirginleşmesini gözlemlemek oldukça çok nadir bir durumdur. Bu olgumuz, miyokardın tetiklenen transmural iskemiye spesifik olmayan cevabını göstermektedir.