Aykun Hakgör1, Oğuzhan Bodur1, Berhan Keskin2, Seda Tanyeri2, Ali Karagöz2

1Bingöl State Hospital, Clinic of Cardiology, Bingöl, Turkey
2Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Aortokoroner disseksiyon; perkütan koroner girişim; ostial stentleme

Özet

Non-st elevasyonlu miyokard enfarktüsü ile başvuran ileri yaş kadın hastanın sağ koroner arterine (RCA) stent implantasyonu yapıldı. Sonrasında non-kompliyan balon ile postdilatasyon yapılması esnasında derin kılavuz kateter entübasyonuna bağlı olarak RCA ostiumundan başlayan ve sağ sinus valsalva ile çıkan aortaya (AA) uzanan bir diseksiyon gelişti. Hızlıca RCA ostiumuna diseksiyonun giriş noktasını kapatmak amacıyla aortaya 2 mm taşacak şekilde başka bir stent implantasyonu yapıldı. Bu girişime yeterli yanıt alınamaması sebebiyle hastaya cerrahi olarak AA replasmanı ve RCA’ya by-pass grefti operasyonu yapıldı. Fakat hasta operasyondan 10 saat sonra pompa yetersizliği sebebiyle kaybedildi.