Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Ertan Şahi̇n

Anahtar Kelimeler: Koroner anerizma, ektazi, iskemi, miyokart

Özet

Koroner arterin anormal genişlemesini ifade eden koroner arter ektazi veya anevrizması anjiyografi yapılan hastalarda %3-8 oranında görülür. Asemptomatik olabildiği gibi, efor anjinası, kararsız anjina ve miyokart infarktüsüne yol açabilir. Sol ön inen koroner arter distalinde anevrizması ve stabil göğüs ağrısı olan bir olguyu sunmayı amaçladık.