Hüseyin Ayhan, Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Tahir Durmaz, Telat Keleş, Engin Bozkurt

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anomalisi, koroner anjiyografi, perkütan koroner girişim

Özet

Koroner arterlerin doğuştan anomalileri nadir görülmesine rağmen miyokart iskemisi ve ani kardiyak ölüme neden olabilmektedir. Koroner arter anomali (KAA) sıklığı genel nüfusta %1-2 olarak bildirilmektedir. Koroner anjiyografi yapılan iki olgunun birinde sol ana koroner arter, diğerinde sağ koroner arter çıkış anomalisi saptandı ve iki olgu da başarılı perkütan koroner girişim ile tedavi edildi.