Tevfik Güneş, Fırat Durna, İhsan Alur, İbrahim Gökşi̇n, Ali Vefa Özcan

Anahtar Kelimeler: Superior tiroid arter, ana karotis arter, karotis endarterektomi

Özet

Ana karotis arter eksternal ve internal ayırımından önce dal vermez. Anatomik varyasyonları nadirdir ve çoğu zaman postmortem anatomi çalışmalarında rastlantısal olarak görülmektedir. Bu varyasyonlardan biri de genelikle eksternal karotis arterden ayrılan superior tiroid arter (STA)'in ana karotis arterden köken almasıdır. Biz bu yazımızda karotis arter hastalığı nedeniyle operasyona alınan ve ana karotis arterden ayrılan STA varyasyonu olan hastada yapılan karotis endarterektomiyi sunmaktayız. Serebrovasküler olay öyküsü olan 55 yaşında erkek hastada yapılan karotis Doppler ultrasonografi ve karotis-vertebral anjiyografisinde sol internal karotis arterde stenoz saptanması üzerine hastaya operasyon planlandı. Sol karotis endarterektomi için yapılan boyun diseksiyonunda ana karotis arterden köken alan variant STA görüldü. Klasik yöntemle başarılı bir şekilde sol karotis endarterektomi yapıldı. Literatüre bakıldığında STA'nın köken aldığı bölge ile karotis arterin bifurkasyonunun seviyesi arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Yüksek seviyeli karotis arter bifurkasyonu olan hastalarda STA ana karotis arterden köken alma eğilimindedir. Karotis endarterektomide internal karotis artere erişim önemli basamaklardan biridir. Bu nedenle ana karotis arterden köken alan STA varlığı cerrahi erişimin zorluğunda öngörü sağlayabilir.