Efe Edem, Saadet Demi̇rtaş, Sabiye Yılmaz, Yusuf Can, Harun Kılıç, Ramazan Akdemi̇r, Hüseyin Gündüz

Anahtar Kelimeler: Perkütan transluminal anjiyoplasti, koroner arter baypas, stent

Özet

Sol internal mammarian arter (LİMA) baypas cerrahisinde genelde tercih edilen grefttir ve özellikle sol ön inen artere anastomoz edilir. Bu greftin operasyon sonrası daralması genelde distal anatomoz bölgesinde veya distal nativ damarda meydana gelir. LİMA greftinde nadiren ostial bölgede daralma gelişir ve bu durumun patofizyolojisi halen net değildir. LİMA ostial lezyonunun perkütan stentleme ile tedavisi literatürde nadir olarak bildirilmiştir. Belirttiğimiz yöntemle LİMA greftinin ostial darlığının stent ile tedavisinin bu durum için en uygun tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.