Muhammet Bozgüney, Burak Açıkgöz, Hüseyin Ede, Yunus Keser Yılmaz, Çiğdem Ünal Kanteki̇n

Anahtar Kelimeler: Spondilit, ankilozan, aort kapağı yetmezliği, aort diseksiyonu

Özet

Spesifik otoimmün hastalığı olan hastalarda kardiyovasküler hadiseler gözlenebilir. Ankilozan spondilit, nadir şekilde kardiyovasküler durumları da içeren ekstraartiküler ve artiküler klinik bulgularla seyreden kronik, inflamatuvar, otoimmün bir hastalıktır. Acil tanı ve girişim yapılmasını gerektiren asenden aort diseksiyonu yaşamı tehdit eden bir patolojidir. Aort diseksiyonu, ani ortaya çıkan sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve senkop gibi tipik belirtilere sahip olabileceği gibi tanıyı geciktirerek artmış mortalite ile ilişkili olabilen atipik semptomlara da sahip olabilir. Sağ koroner artere uzanan aort disekiyonu olan, atipik semptomlu bir ankilozan spondilit olgusunu sunmayı amaçladık.