Cem Bostan

Özet

Sağ parasternal ekokardiyografik pencere günlük pratikte sık kullanılmamaktadır. Çıkan aort anevrizması veya diseksiyon olgularında standart görüntülere ek olarak tanıda ciddi katkı sağlayabilmektedir. Biz de olgumuzda sağ parasternal ekokardiyografik pencere görüntüsü ile hızlı ve net olarak çıkan aort diseksiyonu tanısı konabileceğini belirtmekteyiz.