Gamze Babür Güler, Ekrem Güler, Gültekin Günhan Demi̇r, Hacı Murat Güneş, Zeynep İşıl Uğurad, Öykü Önal Musallar

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, hepatotoksisite, miyopati, sertralin

Özet

Sertralin koroner arter hastalığına eşlik eden depresyon durumlarında etkinliğini ve güvenirliliğini kanıtlamış bir selektif serotonin geri alım inhibitörüdür. Sık görülen yan etkileri yanında (bulantı, ishal, dispepsi) daha nadir görülen (makülopati, hepatotoksisite, rabdomiyoliz) gibi yan etkileri de bildirilmiştir. Çoklu ilaç kullanımının sık olduğu hastalarda (kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı gibi) depresyon tedavisinde sertralin kullanımına bağlı yan etkiler gözden kaçabilmektedir. Biz karaciğer fonksiyon testleri ve kas enzimleri yükselmiş bir koroner arter hastasında sertralinin; statinlerden sonra etyolojik ajan olarak değerlendirildiği ve bu sürede kreatinin kinaz, kreatinin kinaz-MB yüksekliği nedeniyle uzamış acil servis takipleri olan bir olguyu sunuyoruz.