Hakan Fotbolcu, Erhan Kaya, Yeşim Demi̇rel Barut, Ömer Işık, Cevat Yakut

Anahtar Kelimeler: Masif pulmoner embolizm, çoklu trombojenik risk faktörü, cerrahi pulmoner embolektomi

Özet

Otuz altı yaşında, çoklu trombojenik risk faktörüne sahip ve masif pulmoner emboli tablosu ile başvuran hastanın pulmoner embolektomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilişini sunuyoruz. Olgumuz pulmoner emboli de erken tanının önemini belirtmektedir. Ayrıca, cerrahi pulmoner embolektominin en etkin tedavi yöntemlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır.