Sadiye Deniz Özsoy, Hülya Yılmaz Ak

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, hasta seçimi

Özet

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO), kardiyak cerrahide kullanılan kardiyopulmoner-baypas makinesinden geliştirilmiştir ve geleneksel tedaviye yanıt vermeyen şiddetli ama geri dönüşlü respiratuvar ve/veya kardiyak yetmezlikte yaşam kurtarıcı olabilmektedir. ECMO altta yatan hastalığı iyileştirmez ancak organların toparlanabilmesi veya kalıcı bir cihaz yerleştirilmesi ya da transplantasyon yapılabilmesi için gereken zamanı kazandıran geçici bir çözüm sağlar. ECMO devresi basitçe vasküler kanüller, pompa ve yapay akciğerden (oksijenatör) oluşmaktadır. İki konfigürasyonda yerleştirilebilir; venö-venöz (VV) ECMO sadece respiratuar destek için kullanılırken venö-arteriyel (VA) ECMO hem kardiyak hem respiratuar destek için kullanılmaktadır. Başlangıçta ECMO, yenidoğan veya pediatrik hasta gruplarının respiratuar yetmezliği tedavisinde kullanılırken yıllar içinde teknolojik gelişmelere ve artan tecrübeye paralel olarak kullanım sahası genişlemiş yetişkin hastalarda da giderek artan sayıda kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak pek çok soru ortaya çıkmaktadır; hangi hasta, ne zaman, nasıl, neden? Bu derlemede biz ECMO için hasta seçimi, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, komplikasyonlar ve ECMO'nun teknik özellikleri ve sonuçlarına değinmeye çalıştık.