Özgür Akbal, Berhan Keski̇n, Ahmet Karaduman, Seda Tanyeri̇, Ali Karagöz

Anahtar Kelimeler: Apikal balonlaşma, sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu

Özet

Takotsubo kardiyomiyopatisi, akut koroner sendroma benzer klinik tablo ve obstrüktif olmayan koroner arterler ile karakterizedir. Bu sendrom fiziksel ya da zihinsel stres tarafından tetiklenir. Sol ventrikül çıkış yolu (LVOT) obstrüksiyonu bazen Takotsubo sendromuna eşlik eder. Bu fenomene sol ventrikülün hiperdinamik bazal kısmı neden olur. LVOT obstrüksiyonunu tespit etmek, hedefe yönelik tedaviyi başlatmak için önemlidir. Beta-blokerler ve sıvı resüsitasyonu LVOT gradyanını azaltan ana tedavi yöntemidir. LVOT obstrüksiyonunun artmasını önlemek için inotropik ajanlardan ve nitratlardan kaçınılmalıdır. Klinisyenler, Takotsubo sendromu hastalarını değerlendirirken dinamik LVOT obstrüksiyonunu akılda tutmalıdır. Transtorasik ekokardiyografi bu komplikasyonu teşhis etmek için temel ve pratik bir araçtır.