Mustafa Yıldız1, Banu Şahin Yıldız2, Ergün Parmaksız2, Serap Yadigar2

1University of Istanbul, Institute of Cardiology, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Sol dal bloğu, COVID-19, miyokardit

Özet

Burada, COVID-19 ilişkili miyokardit ve geri dönüşümlü sol dal bloğu tanısı konan, yeni koronavirüs infekte pnömonili 67 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Oseltamivir, azitromisin, seftriakson ve askorbik asit dahil olmak üzere COVID-19 infekte pnömoni tedavisi miyokardit lezyonunun azalmasıyla ilişkili olabilir. COVID-19 infekte pnömonide tedavi ile lezyonların boyutunda gerileme iletim sisteminde, dolayısıyla sol dal bloğunda iyileşmeye neden olabilir. Burada, COVID-19 ilişkili miyokardit ve geri dönüşümlü sol dal bloğu tanısı konan, yeni koronavirüs infekte pnömonili 67 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Oseltamivir, azitromisin, seftriakson ve askorbik asit dahil olmak üzere COVID-19 infekte pnömoni tedavisi miyokardit lezyonunun azalmasıyla ilişkili olabilir. COVID-19 infekte pnömonide tedavi ile lezyonların boyutunda gerileme iletim sisteminde, dolayısıyla sol dal bloğunda iyileşmeye neden olabilir.