Ayça Özgen1, Hamdi Toköz1

1İstanbul Kent Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahi̇si̇ Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass cerrahisi; internal mammarian arter, bilateral greftleme; sternum yara yeri enfeksiyonu

Özet

Amaçlar: Bu çalışmanın amacı; skletonize BİMA kullanımının mortalite, morbidite ve uzun dönem sonuçlarını irdelemektir.

Hasta ve Yöntemler: Bizim kliniğimizde 2017-2021 tarihleri arasında skeletonize BİMA kullanılan 193 CABG ve ek girişim yapılan vakaları çalışmaya dahil ettik.

Bulgular: Postoperatif altı aylık takiplerde derin sternal enfeksiyon BİMA kullanılan hiçbir hastada görülmedi. Sadece 10 vakada postoperatif taburcu sonrası ilk bir haftada sternal insizyon hattında ciltte kapanma defekti görüldü ve bunlardan bir tanesine cilt revizyonu yapıldı. Hastaların hiçbirinde sternal insizyon yeri kültürlerinde üreme olmadı.

Sonuç: Skeletonize BİMA kullanımının uzun dönem sonuçlarına bakıldığında, sternal derin yara yeri enfeksiyonu tereddütüyle cerrahların BİMA kullanımından kaçınmaması gerektiğini savunmaktayız.