Mehmet Fatih Yılmaz1, Sedat Kalkan2

1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, youtube,

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı Youtube’ ta manuel kan basıncı ölçümü ile ilgili videoların kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2021’de Youtube’ta ‘manuel kan basıncı ölçümü’ anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda çıkan ilk 100 video izlendi ve değerlendirildi. Dışlama kriterlerine göre 75 video çalışmaya dahil edildi. Tekrarlanan videolar, alaksız videolar ve İngilizce dışındaki dilde olan videolar çalışmadan çıkarıldı. Kılavuzlara dayanarak hazırlanan sorulara göre her videoya puan verildi.Videoların kalitesini değerlendirmek için GQS puanı ve ‘Güvenilirlik’ puanı kullanıldı.

Bulgular: Hipertansiyon uzlaşı raporuna göre hazırlanan kontrol listesine göre videoların ortalama puanı 8.33 ± 2.1 idi. Videolar kaynaklarına göre değerlendirildiğinde sağlık siteleri videolarının ortalama puanı 9±2.5, bireysel sağlık çalışanlarının videolarının ortalama puanı 8.66±1.8, belirlenemeyen kişilerin videolarının ortalama puanı 7.54±2.1 idi.

Sonuç: Youtube’taki manuel tansiyon ölçüm videolarının eğitici değeri düşüktür. Eğitim için sağlık sitelerinin videoları tercih edilmelidir.