Mehmet Emirhan Işık1, Ergin Arslanoğlu2, Ömer Faruk Şavluk3, Hakan Ceyran2

1University Of Health Sciences, Koşuyolu High Specialization Training And Research Hospital, Department Of Infectious Diseases, İstanbul, Turkey
2University Of Health Sciences, Koşuyolu High Specialization Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey
3University Of Health Sciences, Koşuyolu High Specialization Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar, çocuk hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, yoğun bakım ünitesi

Özet

Amaç: Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar tüm dünyada yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen sorundur. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda gelişimsel sorunlar, solunum yolu enfeksiyonları, endokardit, pnömoni gibi birçok komplikasyon görülmekte ve uzun süreli hastane ve yoğun bakım yatışları ve ameliyatlar sonrasında hastalar sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmektedir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmada, 2016-2020 yılları arasında SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kalp ve Damar Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan 1920 hastanın retrospektif olarak incelenerek sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar ve üremeleri analiz edilmiştir.

Bulgular: 2016-2020 yılları arasında hastaneye yatırılan 1920 hastanın 83'ünde 108 sağlık bakım ilişkili enfeksiyon atağı görüldü. Sağlık bakım ilişkili enfeksiyon oranları %4.8 ile %7.77 arasında değişmektedir. 5 yıllık süreçte toplam 118 farklı mikroorganizma tespit edildi. Tüm mikroorganizmalar arasında Candida türleri (n: 43, %36,4) ilk sırada yer aldı. Santral venöz katater ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları 53 (%49), ventilatörle ilişkili pnömoni 40 (%37), cerrahi alan enfeksiyonu 8 (%6,5), kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonu 7 (%6) saptanmıştır.

Sonuç: Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar pediatrik kardiyovasküler yoğun bakımlarda özellikle dikkat edilmesi gereken durumlardandır. Önlemek için personel eğitiminin yanısıra, bundle uygulamaları gibi yenilikler de hayata geçirilmelidir.