Babürhan Özbek1, Kenan Öztürker2, Ergin Arslanoğlu1, Ömer Faruk Şavluk3, Deniz Çevirme2, Eylem Tunçer1, Nihat Çine1, Ayşe İnci Yıldırım4, Hakan Ceyran1

1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, İstanbul, Turkey
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, İstanbul, Turkey
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul, Turkey

Keywords: Holt-Oram syndrome, Tricuspid valve, Valve repair

Abstract

Holt-Oram Syndrome is a disease with autosomal dominant inheritance characterized with cardiac defects and upper extremity skeletal anomalies. The prevalence of this syndrome is reported as 1 in 100000 births. A 13-year-old female patient with Holt-Oram syndrome also called as Heart and Hand syndrome was presented. Tricuspid valve repairment was made in addition to the congenital cardiac defect repairment in the patient who also had tricuspid valve deficiency. The patient underwent a successful surgery.