Kosuyolu Heart J 2018;21(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(2):157-162 - doi: 10.5578/khj.66703

Our Initial Experience of Minimally Invasive Cardiac Surgical
Procedures Via Right Mini-Thoracotomy

Mehmet Aksüt, Tanıl Özer, Özge Altaş Yerlikhan, Emre Selçuk, Mehmed Yanartaş


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to present the results of patients undergoing atrial septal defect (ASD) repair and mitral valve replacement (MVR) via right mini-thoracotomy and to share the initial experience of minimally invasive cardiac surgical procedures.

Patients and Methods: Preoperative, intraoperative, and postoperative data of patients undergoing ASD repair and MVR via right mini-thoracotomy between November 2016 and November 2017 were retrospectively reviewed.

Results: During the study period, 22 patients were planned right mini-thoracotomy. The mean age of the patients was 30.4 ± 10.6 years (range, 18-73). Over 22, 3 patients underwent unplanned median sternotomy. Of the remaining 19 patients, 14 patients underwent ASD repair and 5 patients underwent MVR; all successfully via right mini-thoracotomy.

Conclusion: Minimally invasive procedures are characterized by low postoperative complication rate, short intensive care time, early recovery period and high patient comfort. These procedures can be safely performed by operators who are in the initial stages of their minimal invasive surgery learning curve.

Key Words: Atrial septal defect; mitral valve replacement; thoracotomy; minimally invasive surgical procedures

Sağ Mini Torakotomi ile Gerçekleştirilen Minimal İnvaziv
Kalp Cerrahisi Prosedürlerinde Başlangıç Tecrübelerimiz

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı, sağ mini torakotomi ile atrial septal defekt onarımı (ASD) ve mitral kapak replasmanı (MVR) yapılan hastaların sonuçlarını sunmak; minimal invaziv kardiyak cerrahi prosedürler ile ilgili erken dönem deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Kasım 2016 ila Kasım 2017 tarihleri arasında sağ mini torakotomi ile ASD onarımı ve MVR amacıyla operasyona alınan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma sürecinde toplam 22 hastaya sağ mini torakotomi ile girişim planlandı. Hastaların yaşları 18 ila 73 arasında olup, ortalama 30.4 ± 10.6 yıldı. Toplam 3 (%13.6) hastada önceden planlanmayan sternotomi ihtiyacı oldu. Geri kalan 14 hastaya ASD onarımı, 5 hastaya MVR yapıldı.

Sonuç: Minimal invaziv prosedürler düşük postoperatif komplikasyon oranı, kısa yoğun bakım süresi, erken taburculuk oranları ile  yüksek hasta konforu sağlamaktadırlar. Bununla birlikte uzun kardiyopulmoner baypas ve kross klemp süreleri işlemin devantajı olarak değerlendirilmiştir. Bu operasyonlar başlangıç aşamasında olan operatörler  tarafından güvenle uygulanabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt; mitral kapak; torakotomi; minimal invaziv cerrahi işlemler

Geliş Tarihi: 30.11.2017 - Kabul Tarihi: 07.06.2018

Yazışma Adresi

Mehmet Aksüt

E-posta: bbmaksut@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index