Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):82-84 - doi: 10.5578/khj.29155

A Rarely Seen Type-I Kounis Syndrome Caused By Tetanus Vaccine

Harun Kundi, Murat Gök, Emrullah Kızıltunç, Mustafa Çetin


Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

ABSTRACT

The pathogenesis mechanism of Kounis syndrome is defined by mast-cell degranulation that has been amplified to induce acute myocardial infarction in susceptible individuals. Here, we report a case of Kounis syndrome presented with acute coronary syndrome after a tetanus vaccine. In addition, all possible other etiologies, especially ischemia, were excluded.

Key Words: Allergic myocardial infarction; Kounis syndrome; tetanus vaccine

Oldukça Nadir Görülen Tetanoz Aşısının Neden Olduğu Tip 1 Kounis Sendromu

ÖZET

Patolojik mekanizması mast hücrelerinin degranülasyonuna bağlı hassas kişilerde görülen akut miyokardiyal enfarktüsü Kounis sendromu olarak tanımlanır. Biz burada tetanoz aşısı sonrası akut koroner sendrom ile başvuran bir Kounis sendromu bildirdik. Ek olarak, tüm olası sebepler özellikle de iskemi dışlandı.

Anahtar Kelimeler: Allerjik kalp krizi; Kounis sendromu; tetanoz aşısı

Submitted: 30.06.2016 - Accepted: 09.11.2016

Correspondence/İletişim Adresi

Harun Kundi

E-mail: harunkundi@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index