Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):79-81 - doi: 10.5578/khj.27993

Sandwich Stenting Technique Successfully Performed for
Acute Carotid Artery Stent Thrombosis: A Case Report

Abdullah İçli, Ahmet Lütfü Sertdemir, Kurtuluş Özdemir


University of Necmettin Erbakan, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, Turkey

ABSTRACT

Even though acute carotid stent thrombosis is a rare complication of carotid artery stenting (CAS), it can cause fatal thromboembolic events. There are limited numbers of techniques that can be applied during such emergencies. In this study, we report a case in which the sandwich technique was successfully performed in the acute in-stent thrombosis. Conclusively, in-procedural in-stent thrombosis following CAS must be rapidly evaluated and treated, allowing the efficient prevention of catastrophic events. Thus, sandwich stent technique is a rapid and efficient method for treating acute in-stent thrombosis.

Key Words: Carotid stenting; in-stent thrombosis; complications; sandwich technique

Akut Karotis Stent Trombozunda Başarılı Sandviç Tekniği Olgusu

ÖZET

Akut karotis arter stent (KAS) trombozu nadir bir komplikasyon olmasına rağmen fatal tromboembolik olaylara neden olabilir. Akut olaylarda uygulanabilecek sınırlı sayıda teknik olmakla birlikte bu olgu bildirimizde akut KAS trombozunda başarılı bir şekilde uygulanan "sandviç stent tekniğini" sunmaktayız. Prosedürel akut KAS trombozu hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilerek tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bu olgumuzda kullandığımız teknik böyle katastrofik durumlarla başetmede hızlı ve güvenli alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karotis stentleme; instent tromboz; komplikasyon; sandviç tekniği

Submitted: 09.06.2016 - Accepted: 18.08.2016

Correspondence/İletişim Adresi

Abdullah İçli

E-mail: abdullahicli@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index