Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):72-74 - doi: 10.5578/khj.24176

Successful Surgical Pulmonary Embolectomy for Massive Pulmonary Embolism with
Multiple Thrombogenic Risk Factors: A Case Report

Hakan Fotbolcu1, Erhan Kaya2, Yeşim Demirel Barut3, Ömer Işık2, Cevat Yakut2


1 Pendik Regional Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

2 Pendik Regional Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey

3 Pendik Regional Hospital, Clinic of Chest Diseases, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

We report a 36-year old woman who suffered from massive pulmonary embolism with multiple thrombogenic risk factors. She was successfully treated with pulmonary embolectomy. Our report reinforces the importance of early diagnosis in the presence of a high clinical suspicion for pulmonary embolism. Furthermore, surgical pulmonary embolectomy remains one of the most effective treatment methods.

Key Words: Massive pulmonary embolism; multiple thrombogenic risk factors; surgical pulmonary embolectomy

Çoklu Trombojenik Risk Faktörüne Sahip Masif Pulmoner Emboli Olgusunun
Başarılı Bir Şekilde Cerrahi Pulmoner Embolektomi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

ÖZET

Otuz altı yaşında, çoklu trombojenik risk faktörüne sahip ve masif pulmoner emboli tablosu ile başvuran hastanın pulmoner embolektomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilişini sunuyoruz. Olgumuz pulmoner emboli de erken tanının önemini belirtmektedir. Ayrıca, cerrahi pulmoner embolektominin en etkin tedavi yöntemlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Masif pulmoner embolizm;  çoklu trombojenik risk faktörü; cerrahi pulmoner embolektomi

Submitted: 01.01.2016 - Accepted: 16.03.2016

Correspondence/İletişim Adresi

Hakan Fotbolcu

E-mail: hakan_fotbolcu@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index