Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):65-69 - doi: 10.5578/khj.53920

Practical Approach to Mechanical Ventilation

Hülya Yılmaz Ak1 Mustafa Yıldız2


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

In this review, we summarize the practical issues concerning mechanical ventilation including mechanical ventilation indications, basic parameters of mechanical ventilation settings, basic mechanical ventilation modes, and separation of mechanical ventilation (weaning).

Key Words: Mechanical ventilation; modes; parameters; clinical practice

Mekanik Ventilasyona Pratik Yaklaşım

ÖZET

Bu derlemede mekanik ventilasyon endikasyonları, mekanik ventilatör ayarlamalarındaki temel parametreler, temel mekanik ventilasyon modları ve mekanik ventilatörden ayırma (weaning) konuları pratik olarak özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon; modlar; parametreler; klinik pratik

Geliş Tarihi: 22.03.2017 - Kabul Tarihi: 22.03.2017

Correspondence/İletişim Adresi

Hülya Yılmaz Ak

E-posta: hlyyilmazz@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index