Kosuyolu Heart J 2018;21(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2018;21(1):61-64 - doi: 10.5578/khj.24152

How to Change Ceruloplasmin Levels in Heart Disease?

Hatice Sezen1, Yusuf Sezen2


1 University of Harran, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Şanlıurfa, Turkey

2 University of Harran, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Şanlıurfa, Turkey

ABSTRACT

Ceruloplasmin (CP) is a blue serum protein found in human serum; it carries approximately 95% of the total circulating copper (Cu) in healthy individuals. The relationship of CP with OS, inflammation, and DNA damage is known. Oxidative stress (OS), inflammation, and DNA damage are the main causes underlying atherosclerotic heart disease. Several studies have indicated a close association between high serum CP and several types of heart disease. However, the CP levels are still unknown in many heart diseases. To gather the studies of CP in heart disease and to prepare the ground for new studies for researchers, we designed this review.

Key Words: Ceruloplasmin; oxidative stress; heart disease

Kalp Hastalıklarında Seruloplazmin Değerleri Nasıl Değişir?

ÖZET

Kanda yaygın olarak bulunan ve mavi protein olarak adlandırılan seruloplazmin (CP) sağlıklı kişilerde kanda bakırın %95'ini taşır. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı ile ilişkisinin varlığı bilinmektedir. Oksidatif stres, inflamasyon ve DNA hasarı, başta koroner arter hastalığı olmak üzere pek çok kalp hastalığı etyolojisinde de suçlanmaktadır. Çok sayıda çalışma kalp hastalıklarında CP'nin yerini ortaya koymuştur. Ancak çoğu kalp hastalığında halen CP seviyelerinin nasıl değiştiği bilinmemektedir. Literatürdeki CP ile yapılmış kalp hastalıklarındaki çalışmaları bir araya getirmek ve yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak için bu derlemeyi yaptık.

Anahtar Kelimeler: Seruloplazmin; oksidatif stres; kalp hastalıkları

Submitted: 12.03.2016 - Accepted: 06.04.2016

Correspondence/İletişim Adresi

Hatice Sezen

E-mail: haticesezen27@mynet.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index