Kosuyolu Heart J 2017;20(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(3):262-264 - doi: 10.5578/khj.10834

Interventional Requirements in Cardiovascular Surgery with a Case Report:
Coil Embolization

Adil Polat1, Kamil Boyacıoğlu1, Seçkin Sarıoğlu2, Vedat Erentuğ1


1 İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey

2 Denizli State Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Denizli, Turkey

ABSTRACT

Endovascular aneurysm repair (EVAR) for abdominal aortic aneurismal disease has increasingly gained widespread application. Aneurysm extends into at least one of the iliac arteries in approximately 20%-30% of patients. The presence of an internal iliac artery aneurysm is one of the most important issues that may dictate a modified approach in EVAR. Herein, we aimed to emphasize the interventional skills that surgeons should have in daily practice in a patient who had abdominal aortic aneurysm concomitantly with an internal iliac artery aneurysm. Coil embolization was performed for the internal iliac artery aneurysm.

Key Words: Abdominal aortic aneurysm; endovascular procedures; iliac aneurysm; peripheral vascular diseases; coil embolization

Bir Olgu Sunumu ile Kardiyovasküler Cerrahide Girişimsel Gereklilikler:
Coil Embolizasyon

ÖZET

Abdominal aort anevrizmasının endovasküler onarımı (EVAR) giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Anevrizma, hastaların %20 ila %30'unda iliyak arterlerin en az birini etkilemektedir. İnternal iliyak arter anevrizması, EVAR'da modifikasyona ihtiyaç gösteren en önemli konulardan biridir. Abdominal aort anevrizması ile birlikte internal iliyak arter anevrizması da bulunan ve bu sebepten ötürü internal iliyak artere coil embolizasyonu yapılan bu olgu sunumunda cerrahların günlük pratiklerinde ihtiyaç duyabilecekleri girişimsel ihtiyaçların vurgulanmasını hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması; endovasküler prosedürler; iliyak anevrizma; periferik vasküler hastalıklar; coil embolizasyon

Submitted: 26.11.2015 - Accepted: 24.12.2015

Correspondence

Kamil Boyacıoğlu

E-mail: kamilboyacioglu@yahoo.com.tr

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index