Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):84-86 - doi: 10.5578/khj.9568

A Dramatic Involvement! A Case with Right-Left Coronary Ostial Stenosis Accompanied by
Multiple Vascular Involvements due to Takayasu Arteritis

Hüsnü Değirmenci, Eftal Murat Bakırcı, Mutlu Büyüklü, Hikmet Hamur, Gökhan Ceyhun


Erzincan University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Erzincan, Turkey

ABSTRACT

Takayasu arteritis is a chronic, idiopathic, inflammatory, systemic disease that primarily affects large vessels such as the aorta and its main branches. A 37-year-old woman who had 98% left coronary ostial stenosis and right coronary ostial stenosis due to Takayasu arteritis was recommended transaortic patch enlargement of the stenosed left coronary ostium and right coronary ostium. We believe that this technique is more suitable and recommendable than conventional coronary bypass for coronary ostial stenosis in cases with Takayasu arteritis.

Key Words: Takayasu arteritis; aorta-ostial coronary lesion; multiple vascular involvement

Dramatik Tutulum! Takayasu Arteritine Bağlı Çoklu Damar Tutulumunun Eşlik Ettiği
Sağ-Sol Koroner Ostial Darlıklı Bir Olgu

ÖZET

Takayasu arteriti aort ve onun ana dalları gibi primer büyük damarları etkileyen kronik, idiyopatik, inflamatuvar ve sistemik bir hastalıktır. Takayasu arteritine bağlı %98 sol ana koroner ostial lezyonu ve %98 sağ koroner ostial lezyonu olan 37 yaşında kadın hastaya transaortik peç anjiyoplasti önerildi. Bu tekniğin özellikle Takayasu arteritine bağlı osteal lezyonlarda, konvansiyonel koroner baypasa göre daha uygun ve daha güvenilir bir alternatif olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti; aorta-ostial koroner lezyon; çoklu damar tutulumu

Submitted: 04.01.2015 - Accepted: 23.02.2015

Correspondence

Hüsnü Değirmenci

E-mail: husnudr1982@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index