Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):75-77 - doi: 10.5578/khj.9566

Surgery of Anomalous Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery in an Adult

Alaa Hijazi1, Bayram Yılmazkaya1, Murat Ercişli2, Deniz Demir3, Müslüm Çakır4


1 OSM Ortadoğu Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Şanlıurfa, Turkey

2 Adıyaman University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Adıyaman, Turkey

3 Şanlıurfa Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Şanlıurfa, Turkey

4 OSM Ortadoğu Hospital, Clinic of Reanimation and Anesthesiology, Şanlıurfa, Turkey

ABSTRACT

A 38-year-old man with no medical history presented with dyspnoea on exertion. Coronary angiography and coronary computerised tomography (CT) angiography revealed anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA). The left anterior mammary artery and venous graft were used as a double bypass graft to the left anterior descending coronary and obtuse margin arteries, respectively. The patient was asymptomatic on follow-up.

Key Words: ALCAPA syndrome; congenital coronary artery anomaly

Erişkinde Sol Koroner Arterin Pulmoner Arterden Çıkış Anomalisi Cerrahisi

ÖZET

Otuz sekiz yaşındaki erkek hasta, hastanemize yeni başlayan eforla nefes darlığı ile başvurdu. Yapılan koroner anjiyografi ve bilgisayarlı tomografik anjiyografinin sonuçlarına göre sol koroner arterin pulmoner arterden çıkışı anomalisi saptandı. LİMA sol desendan koroner artere, safen ven grefti ise obtus marjine anastomoz yaparak aortokoroner baypas greft yapıldı. Postoperatif dönemde yakınması olmayan hasta şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: ALCAPA sendromu; konjenital koroner arter anomalisi

Submitted: 13.10.2014 - Accepted: 05.12.2014

Correspondence

Alaa Hijazi

E-mail: dralaahj@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index