Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):69-71 - doi: 10.5578/khj.9564

Rapidly Progressive Dyspnea after Coronary Arterial Bypass Grafting with
Bilateral Internal Mammary Artery: Report of a Case

Evren Özçınar1, Mustafa Seren2, Mehmet Çakıcı1, Mehmet Taşar1, Uğursay Kızıltepe2


1 Ankara University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Diffuse alveolar haemorrhage (DAH) is defined as bleeding into alveolar spaces, and it is caused by the disruption of the alveolar-capillary basement membrane. While various diseases are associated with the development of DAH, we describe a rare case of alveolar haemorrhage after a full arterial revascularisation procedure via bilateral internal mammary arteries.

Key Words: Pulmonary alveolar spaces; haemorrhage; adult respiratory distress syndrome; myocardial revascularisation; low-molecular-weight-heparin; anticoagulant

Bilateral İnternal Mammarian Arter ile Koroner Arteryal Baypas
Greftleme Sonrası Hızlı İlerleyen Dispne: Olgu Sunumu

ÖZET

Difüz alveolar hemoraji (DAH) alveolar-kapiller bazal membranın bozulmasına bağlı olarak gelişen alveolar boşluğa kanama olarak tanımlanır. Çeşitli hastalıklar DAH'ın gelişimi ile ilişkiliyken, bilateral internal mammarian arter ile tam arteryal revaskülarizasyon sonrası gelişen nadir bir alveolar hemoraji olgusu tanımladık.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner alveol; kanama; erişkin solunum sıkıntısı sendromu; miyokardiyal revaskülarizasyon; düşük molekül ağırlıklı heparin; antikoagülan

Submitted: 23.10.2014 - Accepted: 17.11.2014

Correspondence

Mehmet Taşar

E-mail: mehmet.tasar@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index