Kosuyolu Heart J 2017;20(1)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2017;20(1):59-62 - doi: 10.5578/khj.9543

Kontrast Madde Nefropatisi: Antioksidan Tedavi Yönetimi

Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal


Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

ÖZET

Günümüzde görüntüleme ve girişimsel işlemlerin artış göstermesi ile birlikte kontrast madde kullanımı  giderek artmıştır. Oksidatif stresin kontrast madde nefropatisi patofizyolojisinde önemli rolü vardır. Çeşitli önleyici tedaviler ve yan etkisi daha az düşük osmolar kontrast maddelere rağmen, klinik pratikte tek önleyici tedavi intravenöz iztonik infüzyonudur. Bu yüzden yeni bir koruyucu tedaviye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kontrast; kontrast madde nefropatisi; antioksidan tedavi; anjiyografi.

Contrast-Induced Nephropathy: Management by Antioxidant Therapy

ABSTRACT

 At present, the number of imaging and interventional procedures using contrast agents is gradually increasing. Oxidative stress plays a significant role in its pathophysiology. Despite the use of various prophylactic therapies and low-osmolar contrast agents with lesser adverse effects, intravenous isotonic fluid infusion is the only method that has been proven to be effective in preventing contrast-induced nephropathy in clinic practice. Therefore, a novel kidney-protecting treatment model is required for contrast-induced nephropathy.

Key Words: Contrast; contrast-induced nephropathy; antioxidant treatment; angiography

Geliş Tarihi: 14.03.2014 - Kabul Tarihi: 23.03.2014

Yazışma Adresi

Mutlu Büyüklü

E-posta: mutlubuyuklu@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index