Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):135-137 - doi: 10.5578/khj.9549

Popliteal Artery Entrapment Syndrome with Atypical Claudication and Popliteal Artery Aneurysm

Mustafa Bahadır İnan, Fatih Ada, Mehmet Taşar, Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Sadık Eryılmaz,
Bülent Kaya, Adnan Uysalel


Ankara University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Popliteal artery entrapment syndrome (PAES) is a rare disease among young males characterised by the abnormal relationship between PA and the bundles of the gastrocnemius muscle and surrounding fibrous structures. In this case report, we aim to present our approach to a thrombosed PA aneurysm due to PAES in an old man.

Key Words: Popliteal Artery; aneurysm; intermittent claudication

Atipik Seyirli Kladikasyo ve Popliteal Arter Anevrizmanın Eşlik Ettiği Popliteal Arter Tuzak Sendromu

ÖZET

Popliteal arter tuzak sendromu genellikle genç erkeklerde görülen, popliteal arterin gastroknemius kas ve çevresindeki fibröz doku ile normal komşuluğu sonucunda ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Bu yazımızda, ileri yaşta bir erkek hastada popliteal arter tuzak sendromuna bağlı gelişen tromboze popliteal arter anevrizma olgusuna yaklaşımımızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Popliteal arter; anevrizma; intermitan kladikasyo

Submitted: 13.05.2014 • Accepted: 03.06.2014

Correspondence

Mehmet Taşar

E-mail: mehmet.tasar@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index