Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):129-131 - doi: 10.5578/khj.9551

The Requirement of Fluoroscopy During Pacemaker Battery Replacement

Yusuf Türkmen1, Hacı Yusuf Güneş2, Mustafa Yıldız1, Cengizhan Türkoğlu1


1 Cardiology Institute of İstanbul University, Department of Cardiology, İstanbul, Turkey

2 Muş State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Muş, Turkey

ABSTRACT

A 32-year-old woman was referred to us for a routine pacemaker (PM) control procedure. A DDDR (dual chamber) PM was implanted in 2010 and an elective replacement indicator (ERI) alert was given 2 months and 21 days ago. Before battery replacement, a temporary PM lead was implanted through the right subclavian vein under the guidance of bedside echocardiography and the pacing threshold was found to be 1 Volt. When the ventricular lead of the permanent battery was removed from the generator, it resulted in cardiac arrest. On fluoroscopic view, the lead of the temporary PM was found in the right atrium. However, a wide QRS and a left bundle-branch block (LBBB) pattern rhythm was observed during a threshold test before the surgery. The activity of the atrium was sensed by the atrial lead of the permanent PM that worked on the atrial-sensed ventricular-  (As/Vp) mode. Thus, there was a wide QRS and LBBB pattern and at the rate of equal to temporary PM's rate rhythm had been occurred during the threshold testing.

In the absence of adequate intrinsic cardiac activity, if battery replacement is performed on DDDR-mode devices, the temporary PM lead must be implanted under fluoroscopic control and it must be ensured that it is in the ventricle.

Key Words: Pacemaker replacement; fluoroscopy; complication; DDDR devices

Pacemaker Batarya Replasmanında Floroskopi Gereksinimi

ÖZET

Otuz iki yaşında kadın hasta rutin pacemaker (PM) kontrolü için başvurdu. 2010 yılında DDDR (çift odacıklı) PM implante edilmiş ve 2 ay 21 gün önce "Elektif Pacemaker Indikatör (ERI)" uyarısı verdiği tespit edildi. Batarya replasmanı öncesi geçici kalp pili leadi yatak başı ekokardiyografi eşliğinde sağ subklavian ven yoluyla takıldı ve uyarı eşiği 1 Volt olarak bulundu. Ne zaman ki kalıcı kalp pilinin ventrikül leadi bataryadan çıkarıldığında kardiyak arrest gelişti. Bunun üzerine floroskopi yapıldı ve geçici kalp pili leadinin sağ atriyumda olduğu tespit edildi. Oysa eşik testi esnasında geniş QRS ve sol dal bloğu paterninde ritm oluşturduğundan geçici kalp pili etkin bulunmuştu. Atrial aktivite kalıcı kalp pilinin atriyum leadi tarafından algılanarak ventrikülü kalıcı kalp pilinin ventriküler leadi stimüle etmekteymiş.Yani kalıcı kalp pili As/Vp modunda çalıştığından geçici kalp pilinin eşik testi yapılırken geniş QRS, sol dal bloğu paterninde ve aynı geçici kalp pilinin hızı ile eşit bir ritm oluşmaktaydı.

Şayet hastanın yeterli hızda kendine ait ritmi yoksa ve replasmanı yapılacak olan cihaz DDDR modunda ise geçici kalp pili leadi mutlaka floroskopi altında yerleştirilmelidir. Ayrıca leadin atriyumda değil de ventrkülde olduğundan emin olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp pili değiştirme; floroskopi; komplikasyon; DDDR cihazları

Submitted: 24.02.2014 • Accepted: 03.04.2014

Correspondence

Yusuf Türkmen

E-mail: josephatayev@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index