Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):127-128 - doi: 10.5578/khj.9385

A Rare Complication of Pulmonary Artery Catheterization: Knotting

Tülay Örki1, Yücel Özen2, Rezzan Yaltırık1, Tuncer Koçak1, Deniz Avan1, Davut Çekmecelioğlu2


1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğtim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

İstanbul, Türkiye

2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Pulmonary artery catheter knotting is a rare complication of pulmonary artery catheterization. In this case report, we describe the smooth removal of a pulmonary artery catheter after recognition of strangulation during insertion of this catheter in a patient undergoing open heart surgery due to aortic and mitral stenosis and tricuspid valve insufficiency.

Key Words: Pulmonary artery catheter; complication; knotting

Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme

ÖZET

Pulmoner arter kateterinin düğümlenmesi nadir görülen bir pulmoner arter kateterizasyon komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda, aort,  mitral darlığı ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastada, pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi sırasında düğümlenmesinin fark edilmesi ve ardından sorunsuz olarak çıkarılması anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter kateteri; komplikasyon; düğümlenme

Submitted: 17.12.2014 • Accepted: 23.01.2015

Correspondence

Tülay Örki

E-mail: tlaykayacan@yahoo.com.tr

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index