Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):123-126 - doi: 10.5578/khj.9567

The Mystery Hidden by Pulmonary Embolism: Colonic Adenocarcinoma

Mithat Selvi, Sevil Önay, Tarkan Tekten


Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Aydın, Turkey

ABSTRACT

Despite the fact that the association between cancer and pulmonary embolism is well recognised, screening for malignancy is not conducted routinely. However, screening for malignancy can be life-saving for some patients. We present the case of a 53-year-old woman who was diagnosed with pulmonary embolism and concomitant idiopathic venous thromboembolism (VTE) without any prominent risk factors for a hypercoagulative state. Clinical and laboratory tests were used to detect the potential causes of idiopathic VTE, such as occult cancer. Consequently, abdominal magnetic resonance imaging and computed tomography revealed caecal tumour. Pathological test results indicated early-stage colonic adenocarcinoma. Right hemicolectomy was performed by general surgery and the patient was discharged from the hospital without any problems. Although there has been no consensus about screening for an occult malignancy routinely in idiopathic VTE, occult cancer should be considered in unexplained hypercoagulative states.

Key Words: Pulmonary embolism; colonic adenocarcinoma/diagnosis; idiopathic venous thromboembolism; occult cancer

Pulmoner Emboli Tarafından Saklanan Sır: Kolon Adenokarsinomu

ÖZET

Kanser ve pulmoner emboli birlikteliği ve aralarındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen, kanser taraması klinik pratikte rutin olarak yapılmamaktadır. Ancak, pulmoner emboli tanısıyla gelen olgularda malignite araştırılması bazı hastalar için hayat kurtarıcı değerde olabilmektedir. Pulmoner emboli ve idiyopatik venöz tromboemboli (VTE) tanısı alan ve pıhtılaşma eğilimi yönünden risk faktörü bulunmayan 53 yaşındaki kadın hastayı sunduk. İdiyopatik VTE nedenlerini özellikle altta yatan olası bir kanseri saptayabilmek için klinik ve laboratuvar araştırmaları yapıldı. Sonuç olarak, çekum tümörü abdomen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak gösterildi. Patoloji sonucu erken evre kolon adenokarsinomu olarak raporlandı. Genel cerrahi kliniği tarafından sağ hemikolektomi uygulandı ve hastaneden sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. İdiyopatik VTE ile ilişkili altta yatan gizli kanser yönünden araştırılma konusunda net bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, açıklanamayan pıhtılaşma eğiliminin olduğu olgularda gizli bir kanser açısından değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli; kolon adenokarsinomu/tanı; idiyopatik venöz tromboemboli; gizli kanser

Submitted: 03.11.2014 • Accepted: 04.01.2015

Correspondence

Mithat Selvi

E-mail: drmithatselvi@gmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index