Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):120-122 - doi: 10.5578/khj.6793

Treatment of Hepatitis C Virus with Peginterferon and Ribavirin May Trigger
Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in An Intensive Care Unit Patient

Mustafa Yıldız1, Ahmet Çağrı Aykan2, Banu Şahin Yıldız3, Gönenç Kocabay1


1 Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

2 Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Trabzon, Turkey

3 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

The treatment of hepatitis C virus (HCV) with peginterferon (Peg-IFN) α2b and ribavirin is more effective than with conventional interferon and ribavirin. Despite the important effects of Peg-IFN and ribavirin therapy, many side effects, such as fever, fatigue, anxiety, irritability, neutropenia and thrombocytopenia, may be observed. In addition, cardiac arrhythmias and syncope are rare consequences of Peg-IFN therapy. In this study, we report an intensive care unit patient who developed atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT), which is the most common type of reentrant supraventricular tachycardia, and presyncopal attack during Peg-IFN and ribavirin therapy.

Key Words: Hepatitis C virus; peginterferon; ribavirin; atrioventricular nodal reentrant tachycardia

Yoğun Bakım Hastasında Hepatit C Virüsünün Peg-İnterferon ve Ribavirin ile
Tedavisi Atriyoventriküler Nodal Reenteran Taşikardiye Neden Olabilir

ÖZET

Hepatit C virüsü (HCV) tedavisinde peginterferon (Peg-IFN)2b ve ribavirin tedavisi konvansiyonel interferon ve ribavirin tedavisinden daha etkilidir. Peg-IFN ve ribavirin tedavisinin önemli etkilerinin yanında ateş, halsizlik, heyecan, huzursuzluk, nötropeni ve trombositopeni gibi bir çok yan etki görülebilir. Ayrıca kardiyak aritmiler ve senkop gibi nadir olaylar da Peg-IFN tedavisine bağlı gelişebilir. Bizler bu çalışmada Peg-IFN ve ribavirin tedavisi sırasında presenkop atağı ve reenteran taşikardilerin en sık formu olan atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi gelişen bir yoğun bakım hastasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüsü; Peg-interferon; ribavirin; atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi

Submitted: 02.12.2013 • Accepted: 05.12.2013

Correspondence

Mustafa Yıldız

E-mail: mustafayilldiz@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index