Kosuyolu Heart J 2016;19(2)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2016;19(2):117-119 - doi: 10.5578/khj.6597

Coronary Artery Bypass Grafting in Kidney and Pancreas Transplantation:
First Case in Turkey and a Short Literature Review

Burçin Abud1, Cengiz Özbek1, Soysal Turhan1, Kemal Karaarslan1, Yücel Karaman2


1 Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey

2 Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, İzmir, Turkey

ABSTRACT

A 37-year-old man with symptoms of cardiovascular disease applied to our hospital. Seven years ago, he had undergone combined kidney and pancreas transplantation. Afterwards, 4 years ago, his renal transplantation was repeated because of rejection. Coronary artery angiography revealed two-vessel coronary artery stenosis. We performed coronary artery bypass grafting to treat the coronary artery disease. The post-operative period was uneventful, and he was discharged from the hospital without any complications. Coronary artery diseases in recipients of combined kidney and pancreas transplantation can be safely treated using coronary artery bypass grafting.

Key Words: Combined kidney and pancreas transplantation; kidney transplantation; coronary artery disease; coronary artery bypass graft; cardiopulmonary bypass

Pankreas-Böbrek Nakili Hastalarda Koroner Arter Baypas Cerrahisi:
Türkiye'deki İlk Olgu ve Literatürden Kısa Bir Derleme

ÖZET

Otuz yedi yaşında erkek hasta kardiovasküler hastalık şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hasta 7 yıl önce kombine pankreas-böbrek nakli, 4 yıl öncede nakili böbreğin rejeksiyonundan dolayı ikinci kez böbrek nakli olmuş idi. Koroner anjiyografi ile iki damar koroner arter hastalığı tanısı konan hastaya koroner arter baypas cerrahisi uygulandı. Hastanın postoperatif dönemi stabil seyretti ve hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Koroner arter hastalığı gelişen kombine pankreas-böbrek nakili hastalarda koroner arter baypas cerrahisi güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kombine pankreas-böbrek nakli; böbrek nakli; koroner arter hastalığı; koroner arter baypas cerrahisi; kardiyopulmoner baypas

Submitted: 03.11.2013 • Accepted: 19.11.2013

Correspondence

Burçin Abud

E-mail: burcinabud@hotmail.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index