Kosuyolu Heart J 2015;18(3)
<< Back Print
Kosuyolu Heart J 2015;18(3):139-145 - doi: 10.5578/khj.6463

Novel Medications in the Treatment of Atrium Fibrillation

Yusuf Türkmen1, Cengizhan Türkoğlu1, Mustafa Yıldız1


1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ABSTRACT

Atrial fibrillation (AF) is the most commonly encountered arrhythmia. Besides serious health problems and mortality incurred by patients, its complitacions bring about substantial economical losses. Among the most important health-related consequences are cerebrovascular and cardiovascular diseases. Therefore, convertion of AF to sinus rhythm and effective prevention from thromboembolic events are of particular importance. Despite the current availability of many rhythm control and anticoagulant medications, their efficacy and accessibility are not at a desired level. Due to adverse effects of antiarrhythmic drugs and narrow therapeutic range of anticoagulant drugs, there have been an increasing need for novel medications. There is ongoing research on the effects of many madications on AF. This paper reviews novel medicaitons in AF treatment.

Key Words: Atrial fibrillation; novel drugs

Atriyum Fibrilasyonunun İlaç Tedavisindeki Yenilikler

ÖZET

Atriyum fibrilasyonu (AF) klinikte en sık görülen aritmi cinsidir. Hastalara getirdiği sağlık sorunları ve mortalite yanı sıra komplikasyonları ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Sağlık sorunlarının başında serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir. Dolayısıyla AF'li hastaların ritmini yeniden sinüs ritmine döndürmek ve tromboembolik olaylara karşı etkin koruma sağlamak oldukça önemlidir. Bu amaçla, günümüzde kullanılmakta olan ritim düzenleyici ve pıhtı oluşumunu önleyici ilaçlar söz konusu ise de, bunlardan elde edilen yararlar ve kullanım kolaylığı istendiği düzeyde değildir. Hem antiaritmik ilaçların yan etkileri hem de antikoagülanların dar terapatik sınırları olması nedeniyle, AF tedavisinde yeni ilaçlara gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla birçok ilacın AF üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu derlemede AF'nin ilaç tedavisindeki yenilikler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon; yeni ilaçlar

Geliş Tarihi: 10.10.2013 - Kabul Tarihi: 22.10.2013

Yazışma Adresi

Yusuf Türkmen

E-posta: josephatayev@yahoo.com

[ Full Text HTML ][ PDF ]
<< Back Print
index